سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش ملی ارتقای توان داخلی با رویکرد رفع موانع تولید در شرایط تحریم

تعداد صفحات: ۳۱

نویسنده(ها):

مصطفی یوسفی کشکا – کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف نفت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقی

چکیده:

در شرایط تحریم وجوه مورد نیاز تعدادی از پروژهها را با حمایتها و اعتبارات دولتی میتوان تامین کرد، امادر پروژههای مهم و زیرساختی مورد نیاز کشور که امکان تامین وجوه کامل آن توسط دولت فراهم نیست مانندپروژههای نفتی، گازی، پتروشیمی و بسیاری از صنایع دیگر برای توسعه زیر ساختها نیاز اساسی برای حضور سرمایهگذاری خارجی و استفاده از تسهیلات بانکها و موسسات خارجی وجود دارد. امروزه موضوعات مربوطبه انواع قردادهای تامین مالی پروژه ها از مباحث مهم در اقتصاد بین الملل و مدیریت مالی است.با توجه به شرایط سیاسی کشور و همچنین تحریم های اقتصادی ریسک سرمایه گذاری در ایران بالاست. در نتیجه برایاین که این اوراقمشارکت به فروش برسد، باید نرخ سود پیشنهادی بالا باشد.از سوی دیگر با توجه به این که کشور تا حد زیادی به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت خام برای بازپرداخت بدهی های ارزی خود متکیاست، اگر قیمت نفت خام به شدت کاهش یابد، کشور با بحران بدهی مواجه خواهد شد در حال حاضر علاوه بر شرایط تحریم، عدم آگاهی از شیوه های مناسب تامین مالی و هزینه های مربوط به ریسکهای اجرای پروژه های زیربنایی از جمله عوامل اصلی عدم موفقیت تامین مالی پروژه ها محسوب می شود.دراین پژوهش تاکید تحقیق بر تامین مالی و جذب سرمایه پروژه های مادر کشور در شرایط تحریم با نگاهی ویژه به صنایع نفتی خواهد بود.