سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

سعید سلیمانی – کارشناس ارشد MBA گرایش مالی
کامران پاکیزه – استادیار گروه حسابداری دانشگاه علوم اقتصادی

چکیده:

وقف به عنوان سنتی خداپسندانه از دیرباز مورد توجه نوع بشر درادیان مختلف بوده است بطوریکه امروزه به بازوی توانمندی درتوسعه کشورهای تراز اول دنیا تبدیل شده است درایران نیز با توجه به پیشینه فرهنگی تاریخی و مذهبی مردموقف همواره مورد توجه بوده است اما وقف پس از گذشت سالیان هنوز نتوانسته است جایگاه واقعی خود را درجامعه کنونی بیابد یکی از علل عمده آن بهره وری پایین موقوفات می باشد زیرا با گذشت زمان و قدمت بسیاری از موقوفات کارایی انها به حداقل ممکن رسیده است با افزایش بهره وری و درآمد موقوفات درراستای تعالی اهداف اقتصادی فرهنگی اجتماعی و کارافرینی و نیز تقسیم بهینه ثروت بین اقشار آسیب پذیر اجتماع و توسعه امنیت اجتماعی گامهای بلندی برداشته خواهد شد. بنابراین لزوم تامین مالی به منظور افزایش بهره وری و به تبع ان افزایش درآمد موقوفات بیش از پیش احساس می شود. دراین مقاله سعی برآن شده تا ضمن معرفی ابزارهای مالی – اسلامی راهکارهای کاربردی درتامین مالی به وسیله صکوک استصناع به منظور افزایش بهره وری موقوفات ارایه شود.