سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیر رشادی نژاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراکک
امیرحسین اشرف زاده فولادی –

چکیده:

شبکه های حسگر بیسیم یکی از بسترهای مناسب به منظور تحقق ایده محاسبات فراگیردرزمینه های مختلف باقابلیت های محاسباتی و ارتباطی درحد مطلوب برای کاربران میب اشد که با توجه به برخی ازکاربردهای آنها درشرایط نامساعد و ناپایدار امکان از دست رفتن ارتباط حسگرهای مختلف و درنتیجه از بین رفتن بسته های داده وجود دارد که این امر بدلیل تخلیه انرژی حسگرها و دگرگونی توپولوژی شبکه می باشد لذا ارایه راهکارهایی به منظور تامین قابلیت تحمل پذیری خرابی با هدف افزایش نرختحویل داده و کاهش متوسط مصرف انرژی حسگرها امری ضروری تلقی می شود دراین مقاله درابتدا باارایه ایده استفاده از ساختارتک پخشی به بهینه سازی پروتکل مسیریابی درراستای کاهش مصرف انرژی گره های حسگر ناشی از ارسال بسته های داده بصورت چندپخشی پرداخته م یشود و پس از آن با استفاده از تکنیکهای مدیریت صف و تکرار پیام به تامین قابلیت تحمل پذیری خرابی پیام ها به منظور بهبود نرخ تحویل داده پرداخته می شود ارزیابی نتایج شبیه س ازی طرح موردنظر توسط نرم افزار OMNet++ هم تاییدی براین هدف می باشد.