سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

غلامحسین حسینی لقب – کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
رضا مختاری ملک آبادی – استادیار دانشگاه پیام نور اصفهان
امیر گندمکار – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
میثم امیری – کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:

بسیاری از مواقع درکشور مراکز گردشگری با امکاناتی درخورساخته می شود اما زیرساختها درآن نادیده گرفته می شود شهرگناوه با آب و هوای گرم و مرطوب و کم باران خود از جمله بومهای بیابانی ساحلی به شمار می رود بندر گناوه به دلیل داشتن جاذبه های گردشگری و مراکز تجاری و تفریحی خود سالانه پذیرای میلیونها نفر ۲۳۰۲۱۵۴ نفردرتعطیلات نوروز ۱۳۹۰ مسافر ازسراسر کشور می باشدوجود این سیل عظیم جمعیت باعث ایجاد مشکلات ترافیکی متعدد شده که ریشه اصلی این مشکلات را میتوان درکمبود ویا مکانیابی ناصحیح کاربری پارکینگ دراین شهر جستجو نمود که البته این موضوع درایام رونق گردشگری بسیارحاد و بحرانی جلوه گر می شود دراین مقاله سعی گردیده تا درخصوص نقش زیرساخت پارکینگهای عمومی و مکانیابی بهینه آنها درتوسعه پایدار گردشگری درشهر گناوه بیان گردد روش تحقیق دراین مقاله براساس هدف کاربردی و براساس ماهیت توصیفی تحلیلی می ب اشد اطلاعات مورد نیاز از وضع موجود پارکینگ با استفاده ازمطالعات میدانی جمع آویر گردیده است دراین پژوهش پس از تخمین مساحت و تعدادفضای مورد نیاز پارکینگ با استفاده از روش تولید پارکینگ درخصوص وضعیت مکانهای بهینه جهت احداث پارکینگهای عمومی درشهر ابتدا معیارهای موثردرمکانیابی پارکنگهای عمومی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP درمحیط نرم افزار ARC GIS وزندهی شده و با توجه به وزنهای بدست آمده مکانهای مناسب برای احداث پارکینگ با استفاده از روش OWA فازی مشخص گردیده است.