سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

راحله عبدالهی – عضو هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ممقان، گروه معماری، ممقان، ایران

چکیده:

امروزه به علت عدم توجه طراحان به زیست اقلیمی ساختمان ها و تمایل به ایجاد سبک بین المللی و استفاده نادرست از منابع طبیعی مشکلات جبران ناپذیری به محیط زیست تحمیل شده است و به خاطر استفاده از منابع سوختهای فسیلی برای تامین گرمایش و سرمایش و تهویه مطبوع، ساختمان ها به عنوان یکی از بزرگترین بخش های تولید کننده آلودگی محیط زیست مطرح هستند و با عنایت به اینکه این منابع رو به کاهش و نابودی هستند می توان به جای این منابع از ظرفیت ها، پتانسیل ها و انرژی های موجود در محیط زیست و اطراف ساختمان بهره برد. بنابراین با در نظر گیری پیامدهای حاصل از مصرف سوخت های فسیلی لزوم خودکفایی مکانهای زیستی در تامین انرژی های گرمایش و سرمایش و کاهش مصرف انرژی های زوال پذیر در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است. این مطالعه سعی بر معرفی طراحی اقلیمی به عنوان روشی بسیار موثر و کارآمد در حفظ منابع طبیعی و کاهش مصرف انرژی های غیرقابل تجدیدپذیر و تامین آسایش حرارتی دارد. طراحی اقلیمی ضمن هماهنگی با محیط زیست و بهره گیری از پتانسیل های طبیعی موجود در محل، محیط مطلوبی برای ساکنان ایجاد می کند در این راستا راهکارهایی از قبیل استفاده از انرژی پاک، سرمایش تابشی و تبخیری، گرمایش خورشیدی، مصالح طبیعی و بومی قابل بازیافت، عایق کاری حرارتی و غیره ارائه شده است که با رعایت و بهره گیری از آنها در روند طراحی منجر به ایجاد فضای زیستی راحت و مطلوب از نظر آسایش حرارتی برای ساکنین می شود..