سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سید مجید طباطبائی – و MD ، دانشجوی وره عالی بهداشت (M.P.H) ، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهر
رامین نبی زاده – استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزش

چکیده:

پس از رخداد یک بلای طبیعی یا وضعیت اضطراری این موضوع بسیار حائز اهمیت است که خانواده ها خودشان بتوانند آب سالم تهیه نمایند و خود را در برابر بیماریها محافظت نمایند. در این مقاله روشهای ساده و در عین حال موثر و کاربردی برای گندزدایی آب در شرایط اضطراری مورد بحث واقع شده است . این روش به خصوص برای افرادی که پس از یک بلای طبیعی امکانات خود را از دست داده اند ، بسیار کاربردی خواهد بود. تمامی این روشها کیفیت میکروبی آب را بهبود بخشیده و موارد رخداد بیماریهای اسهالی را کاهش می دهند . با توجه به امکانات موجود در محل می توان از بین روشهای ارائه شده بهترین آنهارا برگزید. این روشها را تا زمانی که شرایط به حالت عادی بازگردد ومنابع آب کافی و مطمئن در اختیار قرار گیرند قابل استفاده خواهد بود. در این مقاله روستاهای مختلف سالم سازی آب بویژه استفاده از اشعه UV آفتاب برای گنرزدایی آب در شرایط مورد توجه قرار گرفته است.