سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد جواد خانجانی – استاد بخش مهندسی عمران- دانشگاه شهید باهنر کرمان
سجاد بخشی زنجیرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- سازه های هیدرولیکی- دانشگاه شهید

چکیده:

طرح اتصال خلیج فارس به دریای مازندران ، دارای ابعاد گوناگون اقتصادی و زیست محیطی است که نیازمند بررسی جامع می باشد. در این مقاله با در نظر گرفتن ابعاد اولیه مقطع کانال و محاسبه طول تقریبی آن ، میزان آب مورد نیاز جهت احداث و بهره برداری از کانال تعیین و با در نظر گرفتن اتلاف هایی شامل تبخیر و نفوذ، راه حل های جهت حل این موضوع ارائه می شود. در این تحقیق ، فرض بر این است که آب موجود در آبراهه شیزین بوده و از آب دریاهای دو طرف استفاده نمی شود. استفاده از منابع آب زیرسطحی در طول زمان بهره برداری حتی الامکان پیشنهاد نمی گردد.