سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تعالی فرهنگ از دیدگاه قرآن و عترت

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

حسین رحمانی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قران و حدیث

چکیده:

یکی اززمینه های دستیابی به مفهوم اصلی جهاد تامل وتدبر درقران کریم است که این واژه با مشتقاتش حدود ۴۰ متربه درقران به کاررفته است آیه ۵۲سوره فرقان تنها آیه ای است که جهاد به صفت کبیرمتصف شده است که حاکی از بالاترین مرتبه جهاد است طبق همین آیه ابزار و وسیله این جهاد خود قرآن است دراین مقاله که پژوهش ان به شیوه مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته است مفهوم شناسی جهاد کبیر که همان جهاد فرهنگی است و همچنین ضرورت ها و راهکارهای جهاد فرهنگی درنگاه قرآن و روایات و نیز جایگاه قران دراین جهاد و درپی آن نقش آن درتحقق تعالی فرهنگی مورد بررسی قرارگرفته است