سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: کنفرانس بین المللی شهروند الکترونیک و تلفن همراه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی دیانی – دکتری مدیریت استراتژیک و مشاور مدیریت، تهران، ایران
حسن الماسی – دکتری مدیریت استراتژیک و مشاور مدیریت، مرکزتهران، ایران
حسن پورپازواری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران
نیما سعیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد ت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز،

چکیده: