سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

غلامعلی منتظر – دانشیار مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس
علیرضا شاهپری – دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات

چکیده:

فناوری اطلاعات دیدگاه جدیدی را درباره چگونگی ارایه خدمت به شهروندان بوجود آورده است تغییراتی که اساسا ساختارسازمان ها و نظام اداری انها را دچار تغییرات بنیادین کرده است شهروندان برای اخذ خدمت لزومی به آنکه حتما در ساعتی مشخص ساعت اداری به مکانی مشخص اداره یا شرکت مراجعه کنند ندارند و باید بتوانند خدمات مورد نیاز را درهر مکان و زمان حتی ایام تعطیل دریافت کنند دولت الکترونیکی به تبع تغییر درنحوه ارایه خدمت به شهروندان شیوه کار توسط سازمان ها نیز دچار تغییر شده و فرایند اجرای کار درحا لتغییر به شکل انعطاف پذیر و اجرا از راه دور است دورکاری دورکاری نتیجه انعطاف پذیری درکار به سبب توسعه فناوری اطلاعات بازطراحی فرایندهای کاری تغییر مقررات سازمانی و گسترش شبکه های ارتباطی است هدف این مقاله بازشکافی روند صحیح اجرای دورکاری درسازمان ها است به همین دلیل درابتدا مفاهیم اساسی دورکاری و مزایا و معایب آن بیان شده سپس لزوم تعیین قوانین و مقررات دورکاری و مسائل اصلی درحوزه دورکاری بررسی و درنهایت چارچوب اجرای دورکاری مورد بحث و بررسی قرارمیگیرد.