سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعاد معرفی – کارشناسی ارشد معماری
ایوب مرادخانی – کارشناسی ارشد معماری
فائزه طاهری سرمد –

چکیده:

امروزه ارتباط آدمیان با همنوعانشان از ارتباط مستقیم بصری چهره به چهره به ارتباط رسانه ای غیرمستقیم شخص به شخص بدل گشته است که این خود عاملی درجهت انزوای ناخودآگاه او گشته است این تنهایی مقدمه ای برای افسردگی و پراکندگی انسان ها از یکدیگر می باشد فایده وجود ارتباطات انسانی پرکفیت برای ترقی و پیشرفت هرجامعه ای برکسی پوشیده نیست کما اینکه تمامی کارشناسان علوم رفتاری انسان برآن صحه می گذارند برای تداوم حیات زندگی اجتماعی بشر و رشد فرهنگ اجتماعات انسانی ناگزیر از ارتباطات چهره به چهره و کلامی هستیم این اتفاقات در فضاهای ساخته شده رخ میدهد محیط ساخته شده هدف ازاین پژوهش که به روش کیفی توصیفی انجام شده بررس یو ارزیابی عوامل موثر برشکل گیری تعاملات اجتماعی می باشد.