مقاله تاملی در نگاره های برهان ستیزانه صدرالدین قونوی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در معارف عقلی از صفحه ۸۳ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: تاملی در نگاره های برهان ستیزانه صدرالدین قونوی
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شناخت عقلی
مقاله شناخت عرفانی
مقاله برهان فلسفی
مقاله یقین
مقاله صدرالدین قونوی
مقاله اعجاز البیان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتحیه عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
صدرالدین قونوی در مقدمه کتاب اعجازالبیان، دلایلی بر ناکارآمدی برهان در دستیابی به معرفت صادق یقینی آورده است که عبارتند از: عدم مصونیت از تردید درونی و انکار و اعتراض بیرونی، اختلاف و تهافت باورهای فیلسوفان به دلیل اختلاف مقتضیات اسمای الهی، عدم ملازمه میان صحت و فساد استدلال با صحت و فساد گزاره، همچنین تردید و اختلاف در پاره ای قواعد منطقی.
هر یک از دلایل یادشده با تاملات و ملاحظات در خور توجهی روبه رو هستند و هیچ کدام اثبات کننده ناکارآمدی برهان فلسفی نیستند. بنابراین، ضمن پذیرش امکان برتری ارزش شناخت شهودی و گستردگی حوزه معرفت های کشفی، یقین آفرینی و کارآمدی معرفت برهانی در شناخت اجمالی کلی ترین مسائل هستی شناختی ثابت و محفوظ است.