مقاله تاملی در جامعه شناسی تاریخی ایران: بررسی دیدگاه ماشااله آجودانی از منظر چارچوب های شرق شناسانه و مبتنی بر گسست تاریخی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در مطالعات سیاسی از صفحه ۱۴۵ تا ۱۶۱ منتشر شده است.
نام: تاملی در جامعه شناسی تاریخی ایران: بررسی دیدگاه ماشااله آجودانی از منظر چارچوب های شرق شناسانه و مبتنی بر گسست تاریخی
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جامعه شناسی تاریخی
مقاله شرق شناسی
مقاله رویکرد هرمنوتیکی
مقاله گسست تاریخی
مقاله میشل فوکو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توفیق ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: رضی سنجانی امیررضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تا به امروز، یکی از دغدغه های روشنفکران ایرانی، بازخوانی جامعه ایران در بستر تاریخی اصیل و منحصر به فرد خود بوده است. ضرورت این بازخوانی از آنجا حاصل می شود که نگاه تاریخی حاکم، نتوانسته است به سوالات مطروحه در بستر جامعه ایرانی- آنگونه که باید- پاسخ دهد. لذا برای دستیابی به منطق حاکم بر فضای جامعه تاریخی ایران، در وهله اول نیازمند آن هستیم، تا بستری را که دیدگاه های صاحب نظران برآن نسج یافته است، بهتر بشناسیم. در نوشتار حاضر تلاش شده است با بهره گیری از حوزه تاریخ کلاسیک، شرق شناسی و همچنین چارچوب مبتنی بر گسست تاریخی که از اندیشه های میشل فوکو استخراج گردیده، دیدگاه های ماشااله آجودانی بررسی گردد. روشی که برای این بررسی انتخاب شده، تحلیل محتوای کیفی با رویکرد هرمنوتیکی است، که البته نیاز به تعدیلاتی داشت که لحاظ گردید.