مقاله تاملی در استدلال زبان خصوصی ویتگنشتاین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۸۷ در شناخت (پژوهشنامه علوم انسانی) از صفحه ۷۱ تا ۹۵ منتشر شده است.
نام: تاملی در استدلال زبان خصوصی ویتگنشتاین
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استدلال زبان خصوصی
مقاله ارجاع
مقاله رفتار- درد
مقاله تعریف اشاری
مقاله ویتگنشتاین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعیدی مهر محمد
جناب آقای / سرکار خانم: حسین پور غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بندهای ۲۴۳ تا ۳۱۵ پژوهش های فلسفی ویتگنشتاین حاوی بحث مهمی است که بعدها به «استدلال زبان خصوصی» معروف شد. مقصود از زبان خصوصی زبانی است که در آن تنها یک شخص، یعنی همان گوینده زبان، می تواند واژه های آن را بفهمد. ویتگنشتاین دریافت که مفهوم زبان خصوصی بر دو بنیاد نادرست استوار است: یکی در باب سرشت تجربه و دیگری در باب سرشت زبان مفهوم زبان خصوصی در باب سرشت تجربه این است که این زبان، مبتنی بر یک تجربه خصوصی است و نادرستی این مفهوم در باب سرشت زبان هم این است که معنای واژه ها در زبان خصوصی از طریق تعریف اشاری به دست می آید. استدلال زبان خصوصی نشان می دهد که گوینده این زبان، به هیچ شیوه ای نمی تواند میان درست به نظر رسیدن و درست بودن، تمایزی برقرار کند؛ یعنی هیچ کس دیگری جز گوینده زبان خصوصی نمی تواند آن را بفهمد و هیچ چیزی نمی تواند واژه چنین زبانی فرض شود تا به چیزی ارجاع دهد. شارحان ویتگنشتاین تفسیرهای مختلفی از استدلال زبان خصوصی اراء کرده اند که با بررسی و مقایسه آن ها روشن می شود که تفسیر کنی، از اتقان بیشتری برخوردار و به مدعیات ویتگنشتاین وفادارتر است.