مقاله تاملات مرگ اندیشانه در چند متن منثور صوفیانه تا قرن پنجم هجری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی (زبان و ادبیات فارسی) از صفحه ۳۹ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: تاملات مرگ اندیشانه در چند متن منثور صوفیانه تا قرن پنجم هجری
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عرفان
مقاله صوفیان
مقاله مرگ اندیشی
مقاله مرگ هراسی
مقاله مرگ دوستی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خرسندی شیرغان مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: بهنام فر محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوی بتول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این جستار به تحلیل و بررسی تاملات مرگ اندیشانه در متون مهم منثور صوفیانه تا قرن پنجم هجری می پردازد. پژوهش حاضر نشان می دهد که مرگ اندیشی در متون عرفانی قرن پنجم هجری در مقایسه با متون عرفانی سده های پیش از آن بسامد بیشتری دارد. این نکته می تواند نشان دهنده عمق و اصالت تجربه های صوفیان و عارفان و اراده معطوف به مرگ در وجود آنان باشد. سویه دیگر این بررسی نشان می دهد که در آثار صوفیان اهل قبض که متصف به مقام خوف بودند، مرگ هراسی نمود بیشتری دارد، ولی در آثار صوفیان اهل بسط و سکر، پدیده مرگ دوستی بیشتر تجلی یافته است.