سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نوید مدندوست – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری

چکیده:

تالاب گاوخونی بهدلیل موقعیت خاص جغرافیایی و مشکلات دسترسی به آن خوشبختانه تاکنون از تخریب و دست اندازی های مستقیم دست بشر درامان مانده است توانایی های بالقوه این تالاب پوشش گیاهی جانوران ویژه ابزیان و پرندگان آبزی و مهاجر و همچنین عوامل غیرزنده موثربرتالاب می باشدمسلم آن است که ثبات زیست محیطی موجود دراین تالاب امتیاز ویژه آن و تدابیری مسئولانه برای حفظ آن نیازی جدی به شمار می آید درحا لحاضر این نگین مرکزی ایران با از دست دادن تدریجی آب به واسطه خشکسالی های پی درپی و وجود سد زاینده رود که تبعات خاص خود را به دنبال داشته عدم نظارت کافی برگردشگران ساکنین منطقه و شکارچیان غیرمجاز ودرحا لمواجه شدن با خطرات بسیاری است دارین مقاله ابتدا به معرفی و موقعیت جغرافیایی تالاب گاوخونی و سپس به بیان پتانسیلهای زیست محیطی این تالاب ارزشمند می پردازیم و عوامل تهدید کننده تالاب را برمی شماریم و درنهایت چند پیشنهاد جهت حفظ این گنجینه خدادادی بیان می داریم