سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای اکوسیستم های آبی داخلی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهرا صادق پناهی – دانشجوی رشته مهندسی منابع طبیعی- شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشه
زینب صادق پناهی – دانشجوی زبان و ادبیات انگلیسی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، عضو انج

چکیده:

شادگان دارای ارزش محلی، ملی و جهانی است. این پهنه آبی یکی از زیستگاه های مهم و جالب توجه انواع پرندگان خشک زی ، آبزی، کنارآبزی، بومی و مهاجر بوده و از دیرباز تاکنون سازمان های مختلف از دیدگاه های گوناگون آن را مورد بررسی ، مطالعه ، تحقیق و پژوهش قرار دادهاند وبه علت آسیب های زیاد وارده به آن در فهرست تالاب های در معرض نابودی جهان قرار گرفته است. آب آن به علت مجاورت با پالایشگاه ها، مجتمع های صنعتی ، لولههای نفت و زمینهای کشاورزی و ورود پساب های آلوده کیفیت مناسبی ندارد و این در حالی است که منابع ورودی آب شیرین تالاب نیز نسبت به سابق کمتر شده ، همچنین با توجه به قطع گیاهان، خاکبرداری از حاشیه و درون تالاب، ورود پساب نیشکر به آن، ورود کودهای ش یمیایی و ده ها میلیون مترمکعب فاضلاب شهری و صنعتی تا اندک زمانی دیگر رمقی برای تالاب شادگان و گیاهان و پرندگان و آبزی ان زیبایش باقی نخواهد ماند