سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی بشری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

چکیده:

تالاب ها محیط هاییهستند که مشخصاتشان چیزی میان خشکی و دریا و مولفه اصلیشان ماندگاری نسبی آب درآنهاست تالاب ها اکوسیستم های بی نظیری هستند که ازلحاظ ویژگیهای اکولوژیک منحصربفرد بوده و به خوبی از سایر اکوسیستم های دیگر قابل تفکیک هستند آب و خاک شرایط خاص خود را دارند که این شرایط از یک طرف امکان رویش هرگیاه و زیست هرجانداری را میسر نمی سازد و ازطرف دیگر گونه های زیستی بی نظیری را که بعضا درهیچ یک اززیست گاه های دیگر طبیعت یافت نمی شود پرورش میدهد شرایط زیست محیطی حاکم برتالاب دسترسی انسان را به آن مشکل و گاهی غیرممکن نموده و به این ترتیب بکرترین جلوه های زیبای طبیعت را بهوجود آورده است آنچه ذکر گردیده است اهمیت وجایگاه تالابها را بیان می کند لذا پژوهش حاضر تلاش نموده است تا تالاب جازموریان را با موقعیت خاص خود چه از لحاظ اقلیمی و چه از منظر اهمیت حیاتی آن برای اقتصادحاشیه نشینان را معرفی و بررسی نماید.