سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رویا شینی غلامپور – فارغ التحصیل مهندسی معماری از دانشگاه آزاد دزفول

چکیده:

در بین استفاده های متفاوت از خاک که امروزه درمعماری سنتی قابل مشاهدها ست تاق یکی از اصیل ترین انهاست و نمی توان جذابیت معماری مردمی شهری و یا روستایی شکل گرفته با آن را از نظر دور داشت به کارگیری بهینه ی مصالحی چون خاک، که بوم آورد است و کیفیت مکانیکی نسبتا پایینی دارد در دوره هایی بدون امکانات لازم گوناگونی شکلهای بدست آمده و تطابق این شکلها با بوم پیرامون وچگونگی پایداری این آسمانه از دیرباز تا به اکنون ما را بر آن می دارد تا پیرامون مقاومت و پایداری و تکوین ودگرگون شدن فنون امروزی تاق پژوهش کنیم. بی شک د رمعماری سنتی است که بقا و دوام این فنون اجرا به بهترین شکل تامین شده است و دراین معماری است که بناهای تاریخی با آنچه که از عوامل طبیعی بر آن رفته است همچنان قدعلم کرده اند. از آسمانه سقف آغاز می کنم که هرجا انسان ساکن است و زندگی می کند بی شک ان سکونتگاه هم دارای آسمانه است پوشش سقف در معماری باستانی دو گونه است تخت، منحنی تاق گنبد، تاق وتویزه تاق آهنگ و … دراین جستار می کوشم با پژوهش پیرامون تاق یکی از گونه های آسمانه ی منحنی مقاومت آن در اجرا و چگونگی مقاوم کردن تاق را بررسی کنم