سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حجت دادخواه – دانشجویان کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی دانشگاه تربیت مدرس
توحید روحی –

چکیده:

آمارهای اعلام شده توسط مراکز مختلف موجود درایران درمورد بیکاران دانش آموخته بخش کشاورزی بسیار متفاوت می باشد اما دراین میان فقط از دانش آموختگان جویای کار که نام خود را درسازمان نظام مهندسی کشاورزی به ثبت رسانده اند حدود ۶۰ درصد از آنها بیکار می باشند باید توجه داشت که برای این تعداد هزینه های زیادی مخصوصا دردانشگاه های عالی توسط دولت شده است که متاسفانه از ثمره این تلاشها و هزینه ها درکشور استفاده نمی شود و از طرفی بیکاری در بین فارغ التحصیلان این بخش به عنوان چالشی از سالها پیش مطرح بوده است از یک سو تعداد زیاد این فارغ التحصیلان و از سوی دیگر سیاست های موجود برای کوچک سازی دولت امکان جذب این تعداد از طریق ارگانهای دولتی را امکان ناپذیر می کند یکی از راه های غلبه برچالش موجود ایجاد شرکت های خصوصی می باشد دراین شرکت ها به فارغ التحصیلان اجازه داده می شوئد که درکنار کشاورزان و با قوانین موجود به کار و ارایه علوم خود بپردازند دراین سیستم کشاورزان میانگینی از عملکرد و تولید خود را درسالهای اخیر ارایه نموده و مهندسین کشاورزی با بکارگیری از نحوه صحیح کوددهی آزمون خاک و …کشاروز را به حداکثر تولید محصول درواحد سطح عملکرد برسانند.