سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

معصومه خاکپورسییج – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی دانشگاه ارومیه
الیاس رمضانی کاکرودی – استادیار دانشگاه ارومیه
علی اصغر ثیاب قدسی – استادیار دانشگاه ارومیه
هانسن یوستن – استاد انستیتو گیاه شناسی و لنداسکیپ اکولوژی دانشگاه گرایفسوالد آلما

چکیده:

تاریخچه پوشش گیاهی یک منطقه در طول زمان اطلاعات ارزشمندی را در باره تغییرات پوشش گیاهی آن منطقه و عوامل تاثیر گذار بر آن یعنی آب و هوا و انسان دراختیار می گذارد دما و رطوبت از عوامل مهم د رانتشار گیاهان در هر منطقه است دراین پژوهش پالینولوژیک تغییرات پوشش گیاهی در حوزه ویسر منطقه کجور مازندران در اواخر هولوسن بازسازی و نقش دو عامل آب و هوا و انسا ندراین تغییرات بررسی می شود فراوانی قابل ملاحظه گرده های راش، ممرز، بلوط و ملج نشان دهنده وجود توده های جنگلی غنی از نظر ترکیب گونه ای د رچند قرن اخیر برروی دامنه های مشرف به منطقه مورد بررسی است وجود گرده های نشانگر دخالت انسان، مانند گردو، در سراسر این رکورد گرده ای حاکی از حضور درازمدت انسان در منطقه است همچنین فراوانی گرده های درمنه و خانواده اسفناج نشان دهنده وجود پوشش گیاهی تنک در اطراف توربزار مورد بررسی است.