سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان، شریانهای حیاتی و سازه های زیر زمینی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مسعود صفایی پور – عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، گروه جفرافیا و برنامه ریزی شه
کوکب ظریفی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز- گروه جغرافیا و برنام

چکیده:

ذهن انسان همیشه به دنبال آن است که بداند پدیده ها در گذشته چگونه و به چه علت پدیدار گشته اند. که البته یکی از بهترین راه های دانستن آن مطالعه تاریخ و درس عبرت از گذشتگان و کشف اسرار و دقت در پدیده های اطراف و موجودات بوده، که باعث افزایش تجربیات آدمی گردیده و زیان و خسارت آور را به حداقل کاهش می دهد. پژوهش حاضر سعی بر آن دارد تا بیان دارد که قدمت پدافند غیر عامل به قدمت تمدن بشری باز می گردد. تلاش حیوانات برای بقا و زندگی و ترفندهایی که به کار می برند و یا به کار گیری آن در آیات، روایات و جنگ هایی که پیامبر و حضرت علی داشته اند. شکل گیری تمدن های اولیه در جهان همواره با وقوع جنگ همراه بوده است. در همه دوره ها استحکامات را در دورترین و مرتفع ترین نقطه بنا می کردند تا به سبب وجود شیب های تند یا کوه دست یابی به آن دشوار باشد. مردم سرزمین ما در طول تاریخ گذشته، غالبا، با تهدیدهای مختلفی مواجه بوده که متناسب با رشد فکری، توان و شرایط هر دوره، از خود عکس العمل نشان داده اند. برج و باروهای حفاظتی شهرها، قلعه ها و حصارها نمونه های بارزی در این خصوص می باشند. روش تحقیق این مقاله توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری آن کتابخانه ای بوده با استفاده از کتاب ها، مقالات و مراجعه به سایت های مختلف تهیه شده است.