سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد رضا پودراتچی اصل – فوق لیسانس معماری فارغ التحصیل از دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی جلفا

چکیده:

در این پژوهش به نحوه آموزش نوین در ایران از تاسیس دارلفنون و مدارس و موسسات با مدرسان اروپایی تا سبک نوین آموزشی در دانشگاه ها پرداخته شده است. محققا آغاز شیوه نوین آموزشی در ایران با الهام و بهره گیری از تجارب آموزشی غرب شکل گرفته است. شکل گیری مدارس با موسسان و معلمان غربی در ایران و سپس ایجاد دانشگاه های نوین در سیستم آموزش هنر و معماری مانند دانشگاه تهران، شهید بهشتی و علم و صنعت ایران موجب شکل گیری روند آموزش با سبک غربی و تجارب ایرانی به طور توامان شده است که این خود نشانگر چند سویه بودن همزمان معماری ایرانی و آموزش این هنر در ابران می باشد. که این خود یکی از مزایای قابل تامل این هنر کاربردی در ایران می باشد. با عنایت به این واقعیت می توان دگرگونی و تحول اساسی در فضاهای زیستی ایرانیان را که نتیجه این آموزش و یادگیری است را مشاهده نمود که در حقیقت عوامل مختلفی چون سفرهای متعدد سران دوره قاجار به اروپا و آشنایی با معماری و فرهنگ اروپایی، سفر محصلان و دانشجویان به اروپا و بازگشت آنها به کشور، همچنین آغاز ایجاد تبادل فرهنگی، علمی، سیاسی و تجاری با غرب، ورود سفیران و معلمان غربی به ایران و عوامل متعدد دیگر دانست. که عامل زمان و موقعیت تاریخی ایران نیز به طرز غیر قابل انکاری موثر و حیاطی می باشد. در ادامه به بررسی سیستم های آموزش نوین در دانشگاه های ایران و رویکرد هریک از این گروه های آموزشی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.