مقاله تاریخ نگاری پزشکی مسلمانان: بررسی مطالعات و تحقیقات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۲ در تاریخ و تمدن اسلامی از صفحه ۱۴۱ تا ۱۶۱ منتشر شده است.
نام: تاریخ نگاری پزشکی مسلمانان: بررسی مطالعات و تحقیقات
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پزشکی مسلمانان
مقاله تاریخ نگاری
مقاله مطالعات جنسیتی
مقاله پزشکی ایرانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی بهزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تاریخ پزشکی مسلمانان چه در غرب و چه در کشورهای مسلمان از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. یک نگاه گذرا به دستاوردهای حاصل از این تحقیقات نشانگر آن است که رویکرد پژوهش گران در اغلب این پروژه ها وامدار یک نگاه سنتی و محدود به پزشکی و تعریفی است که صرفا جنبه های تکنیکی و دانشی آن را در بر می گیرد. در سالیان اخیر نگاه های نو به عرصه تاریخ پزشکی در معنای عمومی آن راه یافته است که می خواهد به گونه ای دیگر به پزشکی بنگرد. این رهیافت های تازه قصد دارند برداشت ها و تلقی های اجتماعی از پزشکی را به عنوان پدیداری علمی – اجتماعی ارائه کنند و از دریچه پزشکی به جوامع گذشته بنگرند. کاربست این رویکرد در پژوهش های تاریخی مستلزم وجود یک منبع شناسی انتقادی است که هم زمان رویکردهای نوین در آن لحاظ شده باشد. نگارنده این نوشتار در پی آن است تا بخشی از این منبع شناسی را به عنوان یکی از لوازم پژوهش های نوین تاریخ پزشکی با تکیه بر رویکردهای جنسیتی ارائه نماید.