سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد اخلاقی – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
مجتبی جانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

مقاله حاضر سعی بر آن دارد تا دربدو امر ضمن ارایهمعرف گونه ای نسبتا ساده و مخلص شده از پدیده های حاصل از وقوع واماندگی های سیال درکمپرسورهای جریان محوری که اصطلاحا به پدیده سکته stall و پدیده خفقان Surge بپردازد و سپس ضرورت ایجاد تاخیر درشکل پذیری پدیده سکته را ابتدا و شیوه جلوگیری از بروز پدیده خفقان را متعاقبا مورد التفات قرار دهد بکارگیری یک جداره casing جدید و جایگزینی آن با بخشی از جداره قبلی کمپرسور یک روش کاملا عملی به منظور کنترل واماندگی های سیال درکمپرسورهای جریان محوری می باشدکه ارایه آن هدف دیگر مقاله حاضر است. جداره جدید اصطلاحا به جداره بهبود دهنده Casing Treatment موسوم است مقاله حاضر دربردارنده نتایج تجربی حاصل از یک تحقیق عملی آزمایشگاهی است که با استفاده از جداره به عقب کشیده شده بهبود دهنده یا پره های هادی Vane-Recessed Casing Treatment برروی یک کمپرسور جریان محوری انجام شده است نتایج تجربی نشان داده است که بکارگیری جداره بهبود دهنده قابلیت افزایش محدوده خفقان کمپرسور Compressor Stall Margin را تا حدود ۲۸/۵% داشته است.