سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مظفر عبدالهی فر – کارشناس ارشد مهندسی شیمی
محمدرضا زمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
حسین نکویی – کارشناس ارشد مهندسی شیمی
هاشم عقیلی جم –

چکیده:

باتوجه به اهمیت و کاربرد بوهمیت AlOOH) بعنوان کاتالیست پایه کاتالیست پیش ماده درسنتز فازهای مختلف آلومینا جاذب ها و غیره نیاز به تحقیقات بیشتر برای سنتز این ترکیب بویژه درمقیاس نانوبدلیل بازدهی بالاتر توسط محققین احساس می گردد دراین تحقیق بوهمیت با استفاده از مواد اولیه نیترات آلومینیوم و هیدروکسید پتاسیم بعنوان عامل رسوب زا درشرایط هیدروترمال ودمای ۲۰۰ درجه و به مدت ۲۴ ساعت درPH های اسیدی ۴و۵ سنتز گردید برای اثبات خصوصیات فیزیکی و شیمیایی و همچنین نانوبودن ذرات و فاز کریستالی از آنالیزهای FESEM TEM XRD استفاده شد نتایج آنالیز XRD نشان داد بوهمیت های بدست آمده خالص و کریستالینیته آنها بالا می باشد تصاویر FESEM TEM نشاندادند که بوهمیت های سنتز شده درPHهای اسیدی ۴و۵ به شکل میله هایی درمقیاس نانومتر می باشند