سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

معصومه شایگان – دانشگاه شهید چمران اهواز
سید قدرت اله سیف السادات – دانشگاه شهید چمران اهواز
مرتضی رزاز – دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در این مقاله اثر جبران سازسنکرون استاتیکی توان راکتیو (STATCOM) در یک شبکه قدرت با هدف بهبود پایداری استاتیکی ولتاژ و کاهش تلفات بررسی می گردد.سیستم مورد آزمایش سیستم ۹ شینه می باشد. در گام نخست به منظور تحلیل استاتیکی پایداری ولتاژ، STATCOM در معادلات پخش بارنیوتن رافسون، مدل سازی می شود .سپس تحلیل استاتیکی پایداری ولتاژ به روش آنالیز مدال انجام می شود.به کمک این روش نواحی بحرانی شبکه و در نتیجه بهترین مکان برای نصب STATCOM شناسایی می شود.برای تأیید اثر STATCOM در بهبود پایداری ولتاژ و کاهش تلفا ت اکتیوو راکتیو ،مطالعات دردوحالت با SATCOM و بدون STATCOM و برای دو حالت بار پایه و بار بحرانی سیستم انجام میشود