سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سیدحسین حسینی – دانشجوی مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته تولید و بهره برداری از گیاهان دار
فریسا ایران نژاد – مدرس مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت تعاونی تولید قارچ صدفی تنکابن.
شهرام نوذری – مدرس مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت تعاونی تولید قارچ صدفی تنکابن.
آسیه فیروزی – مدرس مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت تعاونی تولید قارچ صدفی تنکابن.

چکیده:

به منظور بررسی اثرات محلول های حاوی گلاب گیشنیز بر طول عمر گل شاخه بریده ژربرا تحقیقی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۶ تیمار و ۴ تکرار به روش نگهداری بصورت تیمار مداوم به اجراء درآمد. گل های شاخه بریده داوودی در لوله های آزمایش که حاوی گلاب گیشنیز ۵۰و۱۰۰و۱۵۰و۲۰۰ سی سی گلاب گیشنیز در ۱ لیتر آب حاوی ۰۲ گرم ساکارز و تیمار شاهد( بودند قرار گرفتند. طول عمر گل ها اندازه گیری و توسط نرم افزار MSTAT-C آنالیز شد. نتایج نشان داد تیمارها توانستند طول عمر گل شاخه بریده ژربرا را نسبت به تیمار شاهد افزایش دهد ولی تفاوت معنی داری در بین تیمارها وجود نداشت