سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدروح اله قدسی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشکده مکانیک و هوافضا
محمد طیبی رهنی – تهران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا.

چکیده:

اغلب در شبیه سازی عددی، مقدار توان محاسباتی باعث بروز محدودیت هایی در حل می گردد. زمانی که نیاز باشد از یک رهیافت دقیق مانند رهیافت شبیه سازی گردابه بزرگLES) استفاده شود، این مشکل بیشتر خود را نشان می دهد. یکی از راه حل های این مشکل استفاده از شرایط مرزی مناسب و کوچکتر نمودن ناحیه محاسباتی است. از سوی دیگر، کوچکتر شدن ناحیه محاسباتی باعث می شود، انتخاب و تولید شرایط مرزی حساس تر شود و همچنین احتمال بروز خطا افزایش یابد. اگر بتوان به نحوی از کوچک شدن ناحیه حل جلوگیری نمود، تاثیر شرایط مرزی روی دقت حل کمتر خواهد شد. یکی از رو شهای انجام این کار، استفاده از رهیافت ترکیبیLES/RANS است. در این مطالعه، تاثیر مثبت گسترش ناحیه حل در افزایش دقت پی شبینی جریان آشفته جت عمودی در جریان متقاطع مورد بررسی قرار گرفته است.