سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی علیانی نژاد – کارشناس ارشد حسابداری.کارشناس ارشد مالی دانشگاه پیام نور گرگان
سمیه شریفی – کارشناس ارشد حسابداری.کارشناس ارشد مالی دانشگاه پیام نور گرگان

چکیده:

ما نقش گزارش دهی مالی را برای این موارد از قبیل: ارزش منصفانه ، اوراق بهادار ،اوراق بهادار مشتق شده ازاوراق بهادار دیگر یا مشتقات و ضرر وام با تمرکز بیشتر بر روی موضوع ارزش منصفانه، که نقش مهمی را دربحران مالی ایفا می کنند، بررسی می کنیم.ازطرف دیگراز آنجائیکه بانکها در مرکز بحران مالی قرار دارند، ما بحث مان را روی تأثیرات گزارش دهی مالی توسط بانکها نیز متمرکز می کنیم. ما نتیجه می گیریم که حسابداریازش منصفانه نقش کمی را در بحران مالی ایفا می کند اما نقش آن به عنوان یک پیام رسان نیز قابل توجه است .از آنجائیکه بحران های مالی اخیر باعث شده است که مناظره مهمی درباره حسابداری ارزش منصفانه شکل بگیرد تعداد کثیری از منتقدان استدلال بر این دارند که ارزش منصفانه حسابداری روش ارزیابی به قیمت بازارMarkto Market Accounting نامیده شود.همچنین مابه دنبال پیدا کردن مدرکی حتی به ظاهر کوچک از تاثیرات حسابداری ارزش منصفانه در این قبیل بحران های مالی هستیم. همچنین نتیجه می گیریم که چون اهداف تنظیم بانک و گزارش مالی متفاوت اند ، تغییرات در گزارش دهی مالی مورد نیاز است . ما بحث می کنیم که چگونه تدارک ضرر وام ممکن است در بحران مالی نقش داشته باشد . تنظیم کنند های استاندارد حسابداری ومدیران بانکی باید یک سری زمینه های مشترک را پیدا کنند البته این مسئولیت به عهده مدیران بانکی است نه تنظیم کننده های استاندارد حسابداری . آنها باید از پایداری و ثبات سیستم مالی اطمینان حاصل کنند.