سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مصطفی زارع دوست – رئیس اداره حفاظت و ایمنی دریانوردی اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان
مریم رسولی – کارشناس اداره کل ایمنی و حفاظت دریایی

چکیده:

یکی از بزرگترینتهدیدات محیط زیست گرم شدن کره زمین است گرم شدن زمین یا گرمایش زمین نام پدیده ای است که منجر به افزایش میانگین دمای سطح زمین و اقیانوس ها گردیده است عوامل زیادی اعم از طبیعی یا انسان ساخت برتغییرات آب و هوا موثرند چرخه ۱۱ سال یکبار خورشید تغییرات کوچک درمدار گردش زمین اثر گلخانه ای طبیعی یا جذب اشعه ورودی خورشید به وسیله ابر ذرات معلق ازن و سایر گازهای طبیعی مثل بخار آب ، دی اکسید کربن اکسیدهای نیتروژن طغیان آتش فشان ها و بالاخره تغییرات طبیعی آب و هوا از جمله این عوامل هستند. تغییر اقلیم درکشور از ابعاد مختلفی چون بروز سیل خشکسالی گسترش بیمارهایی نظی رمالاریا و درنهایتتاثیر برکشاورزی و اقتصاد ملی قابل طرح است بایستی توجه داشتکهکلیه پیامدهای ناشی از کمبود آب با یکدیگر ارتباط داشته و نمی توان آنها را جدا از یکدیگر دانست. براساس آمار موجود از سال ۱۹۰۱ تا ۱۹۹۷ وضعیت تغییر اقلیم ایران از نظر بارش برای نواحی شمال کشور به طرف کاهش بارندگی پیش بینی می شود تغییر رژیم بارش برای مناطق مرکزی کشور از دامنه های جنوبی البرز تا خلیج فارس حد فاصل بین دامنه های شرقی زاگرس تا نواحی مناطق مرکزی کشور از دامنه های جنوبی البرز تا خلیج فارس حدفاصل بین دامنه های شرقی زاگرس تا نواحی مرکزیرژیم بارش به طرف افزایش بارندگی پیش بینی می شود. برای دونوار فرضی از شمال تا جنوب در شرق و غرب کشور تغییر چندانی در میزان بارش دیده نمی شود در منتهی الیه منطقه مذکور یعنی برای شمال استانهای خراسان و آذربایجان و اردبیل تغییر رژیم بارش بطرف افزایش نسبی بارندگی پیش بینی می شود