سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین قربانی زاده خرازی – استادیار دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

گرمایش جهانی واقعیت مهم دنیای امروز است تغییر اقلیم و اثرات آن بر منابع آب اهمیت بسیار زیادی دارد یکیا ز اثرات تغییر اقلیم تغییر دز توزیع زمانی جریان در رودخانه ها است دراین تحقیق توزیع زمانی جریان رواناب در رودخانه بختیاری درجنوب غرب ایران مورد بررسی قرارگرفت و با استفاده از مدلهای جهانی تغییر اقلیم GCM و مدل SRM با فرض دو سناریوی تغییر اقلیم پیش بینی زمان جریان رواناب برای نیم قرن آینده انجام گرفت نتایج این تحقیق نشان میدهد که در جریان تغییر عمده ای ایجاد خواهد شد و این تغییر حجم جریان از فصل بهار به فصل زمستان می باشد.