سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نسرین حسن پور – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی
علی حسین زاده دلیر – دانشیار دانشگاه تبریز
هادی ارونقی – استادیار دانشگاه تبریز

چکیده:

آبشستگی موضعی دراطراف پایه های پل دراثر جدایی جریان و فعالیت چندین گرداب دراطراف پایه اتفاق می افتد آبشستگی درنزدیکی پایه های پل باعث ناپایداری آنها شده ودرصورت عدم اتخاذ راهکارمناسب درنهایت موجب تخریب این سازه می گردد حفره آبشستگی ایجاد شده دراطراف پایه ی پل به شکل و مشخصات هندسی پایه بستگی دارد دراین تحقیق اثرتیزی و گردی دماغه درپایه های چهارگوش و همچنین اثرطوق نصب شده درروی سطح بستر برروی عمق آبشستگی بررسی شده است نتایج این تحقیق نشان داد که پایه چهارگوش با دماغه ی مثلثی و استوانه ای درکنترل آبشستگی موثرتر عمل کرده است.