سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد هدایت – دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه خلیج فارس
غلامرضا عبدی – مرکز مطالعات دانشگاه خلیج فارس

چکیده:

هر ساله مقادیر زیادی از محصول درخت خرما در اثر عدم مدیریت در گرده افشانی دچار نقصان می گردد. از آنجایی که در یک درخت نر معین، گرده ی حاصل از تارونه های (Spaths) مختلف به دلیل تفاوت زمانی و مکانی در ظهور تارونه ها روی درخت، ممکن است اثرات متفاوتی در باروری و عملکرد محصول نشان دهد. بدین منظور آزمایشی برای ارزیابی دانه های گرده ی تارونه ی زودرس، میان رس و دیررس دو پایه ی نر خرما روی خرمای کبکاب انجام گرفت. گرده افشانی با گرده های اولین تارونه ی زود رس هر دو پایه روی وزن خارک و رطب تاثیر افزایشی نشان داد . دانه های گرده پایه دو موجب افزایش وزن بیشتری در خارک (خلال) و رطب نسبت به گرده پایه یک شد. هم چنین گرده افشانی با گرده های زودرس موجب تسریع در رسیدن، افزایش ریزش و درصد رطب، وزن و طول خارک و طول بذر شد . گرده های دیر رس بیشترین درصد میوه های سبز و کمترین درصد رطب و سیس (میوه بدون بذر) را نشان داد.