سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین رحمتیان – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد
شیوا رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم ،دانشگاه اصفهان

چکیده:

جغرافیا از جمله رشته های علمی است که گردشگری را به عنوان یک پدیده جغرافیایی و یکی از نقش های انسان مورد توجه قرا داده است جغرافیای گردشگری فعالیت های گردشگری را در قالب مکان و زمان و پدیده موثر در عوامل محیطی مورد بررسی قرار می دهدگردشگری شهری شاخه ای از جغرافیای گردشگری است. مکان جغرافیایی از دو طریق با گردشگری مرتبط است، اول منحصر به فرد بودن مکان در جذب گردشگران و دوم به عنوان یک عامل متغییر در تبدیل شدن به یک عامل مهم در ویژه بودن یک مکان است که چشم اندازهای متفاوت و جدید را بوجود می اورد. از طرفی گردشگری شهری از جمله پدیده های جدید است ،که زمینه ساز یک رشته از رفتارهای اجتماعی با توجه به ویژگی های شهر است الگوی رفتاری آنها تابع همین فضای شهری، که به عنوان جاذبه ها ،خدمات شهری تعریف می شود . هدف از این پژوهش تاثیر گردشگران خارجی برفضاهای تاریخی و جاذبه های شهر شیراز و الگوی گسترش فضایی شهر است روشپژوهش دراین مقاله به صورت تحلیلی و توصیفی می باشد پژوهش میدانی ، تحقیقات کتابخانه ای وتحقیقات موارد مشابه نیز در نظر شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که عناصر گردشگری شهر بیشتر در بافت تاریخی قرار گرفته واین بافت نقش موثری در شکل گیری فضای گردشگری شهری داردبه طوری که مکان یابی هتل ها و خدمات بر محور بلوار کریمخان زند ودر بخش مرکزی تاریخی است از طرفی رفت و آمد گردشگران به این بخش شهر موجب تغییر فضایی در آن شده است.