سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهدی عامل بافنده – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان
وحید یوسف پور – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه فردوسی مشهد
علی رضایی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

هدف اصلی از انجام این پژوهش پاسخ به این سوال است که گردشگری چگونه می تواند در احیا و حل برخی از مشکلات بافتهای تاریخی کمک نماید؟ دراین راستا بعد از بیان ارزش بافت تاریخی به مطالعه بخش مرکزی اصفهان که در برگیرنده ی بخش وسیعی از بافت تاریخی شهر است پرداخته و مشکلات حاکم بر آن بررسی می شود سپس تاثیرات مثبتی که گردشگری می تواند دربهبودو احیا این فضای باارزش داشته باشد ارائه خواهد شد این اثرات می تواند بصورت مستقیم و غیرمستقیم بوده و جنبه های مختلف اقتصادی کالبدی اجتماعی فرهنگی و زیست محیطی را دربر گیرد. در نهایت به ارائه پیشنهاداتی جهت استفاده ی بیشتر از مزایای گردشگری در بافت و آثار تاریخی محدوده ی مورد مطالعه مبادرت به عمل آمدها ست.