سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آیناز علیزاده –
مهروش کاظمی –

چکیده:

نوشته حاضرخلاصه تلاشی است برای ایجاد بستری مناسب برای شکوفایی علمی حاصل از تحقیقات و پژوهش از طریق ارتباطات فرهنگیوهمچنین رونق بخشیدن به فعالیت های پژوهشی که میتواند جایگزین مناسبی برای حفظ محیط زیست باشد. یکی از موضوعاتی که دراین عصر نگرانی های جدی به دنبال داشته است،رابطه رو به نابودی انسان و طبیعت پیرامون او است.طبیعت که به سان گاهواره ای انسانرا در خود جای می داد،اینک به طرزی غریب جایگاه و منزلت معنوی خود را از دست داده است. موزه ها یک موسسهعلمی،فرهنگی،آموزشی می باشند که میراث جهانی را به نمایش می گذارند.در این جهت موزه های حیات وحش جایگاه خاص خود راتاثیر گذاری موزه « دارند. با توجه به جهت علوم و متون مختلف به محیط زیست و توسعه پایدار به نظر می آید که موضوع این مقالهدر ایجاد فرهنگ احترام به محیط و بستر طبیعی در ارتقا سطح توجه به » حیات وحش در ارتقا آگاهی جامعه و حفاظت از محیط زیستآینده و نسل های آن بسیار مفید و مورد نیاز باشد. بررسی نقش موزه های حیات وحش در بالا بردن آگاهی های زیستی محیطیبازدیدکنندگان با مطالعه موردی موزه دانشگاه شیراز انجام شد. در مجموع نتایج این تحقیق نشان میدهد که بازدید از موزه میتواند در بالابردن آگاهی های زیست محیطی بازدید کنندگان نقش داشته باشد.