سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی نساجی و پوشاک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رامین عبقری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد،دانشکده تحصیلات تکمیلی
سعیده دهقانی زاده – کارشناسی ارشد تکنولوژی نساجی دانشگاه آزاد اسلامی_واحد یزد
سعید میر عشقی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک،دانشکده مهندسی نساجی
علی اعتمادیفر – عضو هیات علمی(مربی) تکنولوژی نساجی دانشگاه آزاد اسلامی_واحد یزد

چکیده:

یکنواختی در ساختمان بافت پارچه ناشی از یکنواختی ساختمان نخ و عوامل بافت است در رابطه با فیزیک ساختمان نخ و پارچه تعاریف پیچیده و متعددی وجوددارد اما ارتباط شاخصهای جدید ساختمان پارچه و نخ یکی از مسائل مورد توجه است با بررسی ارتباط خواص ساختمانی جدید نخ با خواص پارچه این مهم امکان پذیر خواهد بود که با برون یابی مناسب از خواص فیزیکی نخ ساختمان پارچه را بیش از تولید ارزیابی نمود. دراین بررسی میان شاخصهای یکنواختی طولی CVL و مجموع نرخ تغییرات جرمی در طول نخ DR% با شاخصهای اندازه گیری کننده زیردست پارچه توسط روش فست مورد بررسی قرارگرفتند. تعداد ۱۲ نمونه پارچه فاستونی در جنس و طرحهای متفاوتی بافته و تکمیل شدند سپس ارتباط ریاضی شاخصهای یکنواختی نخ و خواص ازمایشهای فست توسط انالیز واریانس دوطرفه و رگرسیون غیرخطی بررسی و مقایسه گردیدند.