سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

رضا جلیلوند – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زمین شناسی
لیلا نوری هندی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زمین شناسی
آزاده امیدوار – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زمین شناسی

چکیده:

بررسی آلودگی آب از نظر عمومی بسیار حائز اهمیت است و لازم است چگونگی آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی و تاثیر آنها بربدن انسان از جنبه های مختلف مورد بررسی قرارگیرد. آلودگی آب عبارتست از افزایش هر معرف اعم از شیمیای ، فیزیکی یا بیولوژیکی که موجب تغییر خواص و نقش اساسی آن در مصارف ویژه اش شود عوامل الوده کننده آبهای سطحی و زیرزمینی بسیار گوناگونند از جمله مهمترین منابع آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی می توان به آلودگی این منابع با ارزش با فاضلاب پسابهای صنعتی، پسابهای کشاورزی مواد شیمیایی معدنی و کانی ها و سایر آلودگی ها اشاره نمود. دراین پژوهش علاوه بر تعریف علمی آلودگی آب به تشریح منابع آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی و تاثیر آنها برسلامتی بدن انسان با محوریت زمین شناسی پزشکی آب و محیط زیست پرداخته می شود.