سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سمانه شاهدی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی

چکیده:

رضایت افراد از فضا در مواجه با آنان به عوامل مختلفی وابسته است. وجود این عوامل باعث مطلوب بودن کیفیت فضا و در نهایت رضایت استفاده کنندگان از آن می گردد. فضاهایی که به نیازهای مختلف انسان به درستی و کامل پاسخگو باشند فضاهای مطلوب تلقی می شوند. فضاهایی که می شود فعالیت های مختلف روزانه یا دیگر فعالیت ها را در آن انجام داد، نیازهای اجتماعی و باهم بودن افراد را ارضا کند، در حین داشتن منظره ای دلچسب و مناسب، آسایش افراد را فراهم کند و در دسترس باشد فضای با کیفیت مطلوب شهری است،. یکی دیگر از فاکتورهای بررسی مطلوب بودن فضا، بررسی فضاهای عمومی است. یکی از فاکتورهای فضای عمومی مطلوب در دسترس بودن آن فضاست که تحقیق حاضر به بررسی شاخص های دسترس بودن آن پرداخته است.