سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نرگس نوروزخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
مجتبی صالحی – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشگاه تریت مدرس

چکیده:

این مقاله سعی در ارائه روشی جدید در جذب نخبگان دارد.در این مطالعه فرض می شود که با افزایش مهاجرت نخبگان از کشورهای در حال توسعه به کشور توسعه یافته (کشور میزبانی که نخبگان به آنجا مهاجرت کرده اند) این کشور کیفیت آموزش خود را افزایشض می دهد ، با افزایش کیفیت آموزش در کشور میزبان ، سرمایه نیروی انسانی که به کشور در حال توسعه بر می گردد نیز افزایش می یابد.با رویکرد تحلیلی ثابت خواهد شد تا زمانی که احتمال مهاجرت دائم بیش از حد بزرگ نیست ، می توان نتیجه گرفت که لفزایش کیفیت آموزش کشور میزبان ، باعث افزایش سرمایه کل و سرانه نیروی اناسانی کشور در حال توسعه خواهد شد.بنابراین نتیجه می گیریم در حالت جذب نخبگان صورت گرفته است.