سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

وحید صادقی نژاد – مهندسی دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت ایران
سید حسین رضوی – دکتر، دانشگاه علم و صنعت ایران
سید شمس الدین میردامادی – پروفسور، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این پژوهش، سیکل عملیات حرارتی رسوب سختی (T6) ، و روش جدیدی تحت عنوان عملیات حرارتی رسوب سختی با کوئنچ جهتدار (T6D) بر روی الیاژ آلومینیوم ۶۰۶۳ اعمال شد. سپس آزمون های مکانیکی شامل سختی سنجی و کشش بر روی نمونه های پیرسازی شده صورت پذیرفت و تاثیر کوئنچ جهت دار، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون های فوق نشان داد که استفاده از عملیات حرارتی رسوب سختی با کوئنچ جهتدار در مقایسه با عملیات حرارتی رسوب سختی ضمن حفظ سختی و استحکام ، باعث کاهش زمان رسیدن به حداکثر سختی و استحکام از ۸ ساعت به ۲ ساعت افزایش درصد ازدیاد طول به بیش از ۶۷ درصد گردیده است که این مطلب نشان دهدنه موفقیت آمیز بودن اعمال سیکل عملیات کوئنچ جهتدار در ارتقاء خواص کششی آلیاژ ۶۰۶۳ است. در این تحقیق، برای مشاهده آرایش دانه بندی نمونه ها از میکروسکوپ نوری و جهت بررسی رسوبات موجود از آنالیز XRD استفاده شد.