سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رضا طباطبائی کلور – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
مهتاب رضائی – دانشجوی کارشناسی ارشد
سیدرضا موسوی سیدی –

چکیده:

مدیریت خاک و بقایای گیاهی نقش بسیارمهمی درحفاظت از خاک و توسعه کشاورزی پایدارایفا می کند دراین تحقیق ازیک ماشین باواحد خاکورزی حداقل متشکل ازپیش بر چیزل تیغه های روتیواتور دوار عمودی وواحد ردیف کار ذرت استفاده شد خصوصیات خاک بستربذر مانند رطوبت وزن مخصوص ظاهری شاخص مخروطی و مقاومت برشی درسه عمق ۵-۱۵و۱۵-۲۵و۲۵-۳۵ سانتیمتر و پوشش بقایای سطحی مورد بررسی قرارگرفت و نتایج حاصل برای قبل وبعد از عملیات مقایسه گردید نتایج نشان داد که پس از استفاده ازکمبینات حدود ۷۲درصد پوشش بقایای گیاهی روی سطح زمین باقیمانده و تغییر اندکی دررطوبت حاصل شد بعلاوه ۷۹درصد کاهش درشاخص مخروطی ۷۲درصد کاهش درمقاومت برشی و ۶۳درصد کاهش دروزن مخصوص ظاهری خاک حاصل شد.