سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس تمدید و تخمین عمر سازه های هوایی و صنعتی پیر و فرسوده

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود شریعتی – دانشیار دانشگاه صنعتی شاهرود
حسین حاتمی –
حمیدرضا ایپکچی –

چکیده:

دراین مقاله به بررسی اثر کمانش برمنحنی های هیسترزیس پوسته های استوانه ای پرداخته شده است و رفتارهای کمانشی پوسته ها تحت بارگذاری های بارکنترلی و جابجایی کنترلی بررسی شده اند. تستهای تجربی توسط دستگاه سروهیدرولیک اینسترون INSTRON 8802 انجام گردیدها ست پوسته ها تحت بارگذاری بارکنترلی متقارن محوری پس از چند چرخه به کمانش می رسند و تحت تاثیر این کمانش کرنش پلاستیک باقیمانده در ناحیه فشاری منحنی هیسترزیس با سرعت بیشتری انباشت می گردد همچنین تاثیر بارگذاری جابجایی کنترلی متقارن محور یدر صورتی که در فشار پوسته وارد کمانش گردد سرعت نرم شوندگی ناحیه فشاری منحنی هیسترزیس بسیار بالاتر از ناحیه کششی خواهد بود.