سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هوشنگ فرشی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسینساجی
علی اصغر اصغریان جدی –

چکیده:

درماشین های بافندگی میزان کشش نخهای تاروپود به هنگام فرایند بافت از اهمیت به سزایی برخوردار هستند مقدار کشش نخهای تاروپود علاوه برآن که برمیزان نخ پارگی و درنتیجه بازده عملیات بافندگی موثره ستند برخواص فیزیکی پارچه نیز تاثیر میگذارند با توجه به سرعت بسیارزیاد حرکت نخ پود درفرایند پودگذاری درماشین های بافندگی بدون ماکو نسبت به سرعت بازشدن نخ تار بررسی و مطالعه تغییرات کشش نخ پود بربازده عملیات بافندگی و خواص پارچه حائز اهمیت بسیاری است. درتحقیق حاضر به منظور بررسی تاثیر کشش نخ پود درماشین بافندگی جت هوا پنج نمونه پارچه با استفاده از نخ تاروپود ۳۲/۲ پلی استر ویسکوز و با کشش های متفاوت نخ پود با میانگین کشش ۳۰ و ۳۵ و ۴۰و۴۵ و ۵۰ سانتی نیوتن بافته شدند برای اعمال کشش به نخ پود از وسیله کشش دهنده دیسکی با نیروی فنر استفاده شد و کشش نخ به هنگام پودگذاری توسط دستگاه کشش سنج الکترونیکی اندازه گیری گردید پس از بافت پارچه ها خواص فیزیکی نمونه ها شامل تراکم تاری و پودی میزان موج نخهای تاروپود مقاومت تاحد پارگی و ازدیاد طول تا حدپارگی پارچه درجهت تاروپود وزن واحد سطح ضخامت مقاومت سایشی و آویزش پارچه اندازه گیری شدند. با استفاده از نتایج آزمایشها درهر مورد تجزیه و تحلیل آماری روی داده ایتجربی انجام شده و معادله رگرسیون مناسب با بیشترین ضریب همبستگی انتخاب گردید.