سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

هوشنگ نصرتی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
رها صارمی –
سمیه زارعی –

چکیده:

دراین پژوهش تاثیر کشش نخ تاروپود برخواص فیزیکی پارچه بافت شده درسیستم بافندگی تاری پودی مورد بررسی قرارگرفته است بدین منظور سه نوع بافت تافته سرژه ۲/۲وساتین ۷/۱ درسه سطح کشش نخ تاروسه سطح کشش نخ پود بافته شد سپس برروی ۲۷نمونه پارچه بافته شده آزمایشهای تعیین ضخامت وزن واحد سطح طول خمش درصد جمع شدگی تراکم تاروپود و میزان چروک پذیری انجام شد نتایج حاصله نشان داد که تغییر درکشش نخ تاروپود باعث تغییر درخواص فیزیکی پارچه میگردد.