سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

موسی ایزدخواه شیشوان – دانشجوی سابق کارشناس ارشد زراعت دانشگاه ارومیه
مهدی تاجبخش – استاد زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه ارومیه
رضا امیرنیا – استادیار زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه ارومیه

چکیده:

کشاورزی اکولوژیکی نگرشی است که مفاهیم متعددی را در بر می گیرد شامل : حفاظت خاک، استفاده کم تر از منابع غیر تجدیدشونده، رعایت دیدگاه های بوم شناختی در کشاورزی، رعایت اصول بازاریابی و اصول اجتماعی و اقتصادی روستاها می باشند.همچنین کشاورزی اکولوژیکی به مزرعه به عنوان یک سیستم همه جانبه یولوژیک، اقتصادی و اجتماعی می نگرد و توجه کشاورزانبه آن روز افزون است. این نگرش قبل از جنگ جهانی دوم شکل گرفت اما پس از آن با به کارگیری تجهیزات و فن آوری هایی که در زمان جنگ ساخته و ابداع شده بودند با سرعت بیش تری رشد کرد. محصولات تولید شده در این روش معمولاً دارای متابولیت های ثانویه بیش تری هستند از همین رو دارای مزه بهتری نسبت به محصولاتی هستند که در کشاورزی صنعتی تولید می شوند.مصرف سم در مزارعی که تحت پوشش کشاورزی اکولوژیکی هستند به شدت محدود است و از همین رو محصولات تهیه شده با استقبال بیش تری از طرف مردم رو به رو است. سازمانهای جهانی شامل سازمان خواروبار جهانی، اتحادیه جهانی کشاورزی اکولوژیک و سازمان تجارت جهانی متولیان بخش آموزش، توسعه و رونق اقتصادی این نوع کشاورزی هستند. دیدگاه های زیست محیطی و اقتصادی کشاورزی اکولوژیک نظر کشورهای متعددی را جلب کرده است. کاهش حمایت های دولتی از کشاورزی امکاناتی را مهیا کرده است که کشاورزان سیستم های کم بازده را به سیستم هایی تبدیل کند که به اتکا به استفاده از مواد طبیعی در کشاورزی تولیدات بیش تری دارد