سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رضا فعله گری – دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
سپیده تقی زاده –

چکیده:

توسعه ی کشاورزی مدرن درجهان امروزی یکی از بزرگترین تهدیدات جاری برای اکوسیستم به شمار می رود از سال ۱۹۷۵ به بعد کاهش چشمگیری درانواع گونه های گیاهی و جانوران درکشتزارها مشاهده شد که موجب نگرانی های زیادی در مورد ادامه عملیات کشاورزی متمرکز و مرسوم امروزی شد به همین منظور دربسیاری از کشورهای اروپایی اقدام به پیاده سازی یکسیستم کشاورزی پایدار همچون کشاورزی ارگانیک که پتانسیل حل مشکل کاهش مداوم گونه های زیستی جانداران را دارد شده است مقاله حاضر اثرات کشاورزی ارگانیک را بعنوان یک سیستم کشاورزی پایدار برروی تنوع زیستی جانداران درمقایسه با یسستم کشاورزی مرسوم امروزی با انجام مروری برروی مطالعات انجام شده مابین دو سیستم کشاورزی مورد ارزیابی قرار میدهد نتایج بدست آمده نشانگر آن است که با مدیریت مزارع توسط کشاورزی ارگانیک افزایش قابل توجهی درمیزان فراوانی و قدرت زیست گونههای مختلف جانداران از جمله پرندگان پستانداران بی مهرگان و انواع گونه های گیاهی قابل کشت درمزرعه مشاهد شد و اجرای این سیستم کشاورزی پایدار برای گونه های مختلف زیستی مفید گزارش شد.