سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین دارینی – دانشجوی کارشناسی معماری دانشگاه اشراق بجنورد
اعظم سرلک – دانشجوی کارشناسی ارشدمعماری دانشگاه هنر اسلامی تبریز
طاهره گل گل نیا – دانشجوی کارشناسی ارشدمعماری دانشگاه هنر تهران

چکیده:

اوضاع اقلیمی ازعوامل مهم و موثر درآسایش زیستی محیط های انسانی است. برای نمونه معماری سنتی کشور ما سرشار از تجارب و نمونه هایی است که نشان دهنده راه حل های بسیار دقیق و حساب شده در سازگاری فضاهای کالبدی با اوضاع اقلیمی است.این ساختمان ها و فضاهای کالبدی در هماهنگی با محیط طبیعی و فرهنگی چهره ای خاص یافتند و در بهره گیری ازانرژی های طبیعی و مقابله با شرایط نامساعد و بسیار سخت اقلیمی کاملا موفق بوده اند. هدف این مقاله بازشناسی تاثیر اقلیم بر بافت مسکونی و بومی شهر قدیم شوشتر می باشد. این مقاله با بررسی تاثیر اقلیم بر بوجود آمدن یکی ازعناصر شاخص معماری منطقه سابات و همچنین اثر گذاری آن در روابط و تعاملات اجتماعی مردم آن ناحیه به شناسایی کیفیت این گونه فضاها می پردازد.