سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنگره ملی زغال سنگ

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حمید محمدی – دانشجوی دکتری مکانیک سنگ،دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد علی ابراهیمی – استادیار بخش مهندسی معدن،دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسین جلالی فر – دانشیار بخش مهندسی نفت و گاز،دانشگاه شهید باهنر کرمان
علی جواهری – کارشناس ارشد شرکت زغالسنگ نگین طبس

چکیده:

درروش معدنکاری جبهه کارطولانی ناپایداری گالریهای جانبی کارگاه استخراج بطور بسیار موثری برایمنی شبکه معدن نرخ تولید و نتیجتا برشرایط اقتصاید معدن تاثیر گذار است تحلیل پایداری و طراحی سیستم نگهداری گالریها بایستی از دو نقطه نظر مورد بررسی قرارگیرد فشار و جابجایی های مربوط به زون سست شدگی تشکیل شده دراطراف گالری ناشی از عملیات ساخت آن و توزیع مجدد تنش ها و باروارده ازسوی کارگاه ناشی ازعملیات استخراج لایه زغالی و تخریب روباره که موجب گسترش زون سست شدگی می شود هدف ازانجام این تحقیق محاسبه تاثیر کارگاه استخراج برروی زون سست شدگی بالای گالری با توجه به خصوصیات ژئومکانیکی و مشخصات هندسی گالری و کارگاه است. به این منظور با استفاده ازمفاهیم هندسی و روابط ریاضی روشی جهت محاسبه مساحت زون سست شدگی کل و ضریب تاثیر کارگاه بدست آمده و سپس برمبنای آن بک الگوریتم طراحی پیشنهاد شده است.